Amsterdam slibt dicht met roestig staal

Fiets

Dames en heren, het ondenkbare is gebeurd: Amsterdam heeft zich tegen haar fietsers gekeerd. Hoewel het grote aantal fietsers een unique selling point van de hoofdstad is – menig toerist zal Van Gogh en Anne Frank vergeten, maar zich naast hoeren en drugs vooral ook de duizenden fietsen herinneren – vindt de stad het welletjes. Voetpaden, pleinen, winkelstraten en verkeersaders slibben dicht met roestig staal. De stad moet gedotterd worden.

Read More»